เอ๊ะ? คราวนี้มาแปลก ทำไมถึงนำหลักการตั้งชื่อเด็กมานำเสนอล่ะ

ไม่มี อะไรมากครับ พอดีผมพิมพ์ตอบไว้ในกระทู้หนึ่ง แล้วอยากนำมันมาใช้ประโยชน์ในบล็อกนี้บ้าง

 

จากหนังสือปฏิทินร้อยปีสำหรับครอบครัว

แล้วแต่ตำรา เพราะผมเห็นอีกตำรานึงก็ไม่ตรงกันซะทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียง

----คนที่เกิดวันอาทิตย์----
อักษรที่เป็นมงคลที่สุดคือ
[จ] [ฉ] [ช] ซ [ฌ] [ญ] - (ฎ) (ฏ) (ฐ) (ฑ) (ฒ) (ณ) - ด ต ถ ท ธ น - ย ร ล ว
อักษรที่เป็นมงคลรองลงมาคือ
สระทั้งหมด - ก ข ค ฆ ง บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรกาลกีณีคือ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ

----คนที่เกิดวันจันทร์----
อักษรที่เป็นมงคลที่สุดคือ
[ฎ] [ฏ] [ฐ] [ฑ] [ฒ] [ณ] - (ด) (ต) (ถ) (ท) (ธ) (น) - บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม - ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อักษรที่เป็นมงคลรองลงมาคือ
ก ข ค ฆ ง - จ ฉ ช ซ ฌ ญ - ย ร ล ว
อักษรกาลกีณีคือ
สระทั้งหมด

----คนที่เกิดวันอังคาร----
อักษรที่เป็นมงคลที่สุดคือ
[ด] [ต] [ถ] [ท] [ธ] [น] - (บ) (ป) (ผ) (ฝ) (พ) (ฟ) (ภ) (ม) - ย ร ล ว - สระทั้งหมด
อักษรที่เป็นมงคลรองลงมาคือ
จ ฉ ช ซ ฌ ญ  - ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ - ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อักษรกาลกีณีคือ
ก ข ค ฆ ง

----คนที่เกิดวันพุธกลางวัน (6.00-18.00)----
อักษรที่เป็นมงคลที่สุดคือ
ก ข ค ฆ ง - [บ] [ป] [ผ] [ฝ] [พ] [ฟ] [ภ] [ม] - (ย) (ร) (ล) (ว) - ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อักษรที่เป็นมงคลรองลงมาคือ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ - ด ต ถ ท ธ น - สระทั้งหมด
อักษรกาลกีณีคือ
จ ฉ ช ซ ฌ ญ

----คนที่เกิดวันพุธกลางกลางคืน หรือ ราหู (18.00-6.00)----
อักษรที่เป็นมงคลที่สุดคือ
สระทั้งหมด [อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ] - (ก) (ข) (ค) (ฆ) (ง) - จ ฉ ช ซ ฌ ญ - ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นมงคลรองลงมาคือ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ - ศ ษ ส ห ฬ ฮ - ย ร ล ว
อักษรกาลกีณีคือ
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

----คนที่เกิดวันพฤหัส----
อักษรที่เป็นมงคลที่สุดคือ
สระทั้งหมด (อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) - ก ข ค ฆ ง - ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ - [ศ] [ษ] [ส] [ห] [ฬ] [ฮ]
อักษรที่เป็นมงคลรองลงมาคือ
จ ฉ ช ซ ฌ ญ - บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม - ย ร ล ว
อักษรกาลกีณีคือ
ด ต ถ ท ธ น

----คนที่เกิดวันศุกร์----
อักษรที่เป็นมงคลที่สุดคือ
[ก] [ข] [ค] [ฆ] [ง] - จ (ฉ) (ช) ซ ฌ (ญ) - ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ - บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นมงคลรองลงมาคือ
สระทั้งหมด - ด ต ถ ท ธ น - ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อักษรกาลกีณีคือ
ย ร ล ว

----คนที่เกิดวันเสาร์----
อักษรที่เป็นมงคลที่สุดคือ
สระทั้งหมด - จ ฉ ช ซ ฌ ญ - [ย] [ร] [ล] [ว] - (ศ) (ษ) (ส) (ห) (ฬ) (ฮ)
อักษรที่เป็นมงคลรองลงมาคือ
(ก) (ข) (ค) (ฆ) (ง) - ด ต ถ ท ธ น - บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรกาลกีณีคือ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ


หมายเหตุ
ใน[] คือชื่อเดช เหมาะกับผู้ชาย มีความหมายทางเข้มแข็ง หมายถึง อำนาสวาสนา ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ความรักใคร่
ใน() คือชื่อศรี เหมาะกับผู้หญิง มีความหมายทางอ่อนโยน หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง สิริมงคล โฃคลาภ


 
สมควรเอามาลงไหม?  พิมพ์ซะยาวเชียว ถ้าไม่เอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่น คงเสียดายมากๆ

 

แล้วขอเตือนอะไรสักอย่างนึงนะครับ สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ต้องการตั้งชื่อให้ลูก

อย่าตั้งชื่อโดยมาขอชื่อจากคนที่ไม่รู้จักเช่นในเว็บบอร์ดอะไรพวกนี้เลยครับ ถ้าผมเป็นลูก แล้วผมรู้ว่าชื่อของผมมาจากวิธีการแบบนี้ ผมจะภูมิใจไหม? 

ดังนั้น ตั้งเองเถอะครับ หนังสือหนังหาเกี่ยวกับการตั้งชื่อมีอยู่เพียบ หรือจะให้พระหรือคนรู้จักตั้งให้ก็ได้ 

Comment

Comment:

Tweet